ATmega48-88-168

Bity konfiguracyjne (FUSEBITY)  – ATmega48/88/168

Fabryczne ustawienia „Fuse Low Byte” w ATmega48/88/168 to : 01100010 – dwójkowo 62 – szesnastkowo (heksadecymalnie)

 • CKDIV8 – włączenie dzielnika częstotliwości sygnału zegarowego – fabrycznie włączony
 • CKOUT – wystawienie impulsów zegarowych na wyjście PD2. Można w ten sposób podać sygnał zegarowy do drugiego mikrokontrolera.
 • SUT1 – drugi bit wyboru czasu uruchomienia mikrokontrolera
 • SUT0 – pierwszy bit wyboru czasu uruchomienia mikrokontrolera – fabrycznie włączony
 • Bity CKSEL0….CKSEL3 służą do wyboru źródła sygnału zegarowego kontrolera. Fabrycznie włączony CKSEL1.

Fabryczne ustawienia „Fuse High Byte” w ATmega48/88/168 to : 11011111 – dwójkowo DF – szesnastkowo

 • RSTDISBL – Wyłączenie funkcji RESET. Wówczas można używać tego wyprowadzenia jako wejście lub wyjście ale zewnętrzny reset jest wtedy niemożliwy. Nie będzie można  już przeprogramować kontrolera w trybie  szeregowym.
  Nie włączaj tej opcji jeśli nie jesteś całkowicie pewien, że wiesz co robisz.
 • DWEN – Możliwość debugowania programu w kontrolerze. Wówczas wyprowadzenie RESET służy do dwustronnej komunikacji z komputerem.
 • SPIEN – Zezwolenie na programowanie szeregowe. Fabrycznie włączone. Wyłączenie tego bitu blokuje możliwość programowania szeregowego.
 • WDTON – Włączenie układu WATCHDOG.
 • EESAVE – Zachowanie zawartości EEPROM podczas wykonywania przez programator instrukcji kasowania zawartości pamięci mikrokontrolera.
 • BODLEVEL2 – Jeden z trzech bitów do wyboru progu zadziałania „Brown-Out Detector”
 • BODLEVEL1 – Jeden z trzech bitów do wyboru progu zadziałania „Brown-Out Detector”
 • BODLEVEL0 – Jeden z trzech bitów do wyboru progu zadziałania „Brown-Out Detector”
BODLEVEL2 BODLEVEL1 BODLEVEL0 Próg zadziałania BOD
1 1 1 BOD wyłączony
1 1 0 1,8V
1 0 1 2,7V
1 0 0 4,3V

Fabrycznie BOD jest wyłączony.

Wartość CKSEL3..0 ATmega48/88/168 Źródło sygnału zegarowego SUT1..0 dla *BOD SUT1..0 dla **FRP SUT1..0 dla ***SRP
0000 Zewnętrzny generator  OSTROŻNIE !  00 01 10
0001 Zarezerwowane —– —– —–
0010 Wewnętrzny generator na 8MHz  00 01 10
0011 Wewnętrzny generator 128kHz 00 01 10
0100 Kwarc zegarkowy 32,768kHz  00 01 10
***0101 Kwarc zegarkowy 32,768kHz 00 01 10
0110 Rezonator cer. ***”full swing”  0,4 – 20MHz  10 00 (11) 01
0111 Kwarc ***”full swing”  0,4 – 20MHz 01 10 00 (11)
1000 Rezonator cer. 0,4 do 0,9MHz 10 11 00
1001 Rezonator cer. 0,4 do 0,9MHz —— —— 00
1010 Rezonator cer. 0,9 do 3MHz  10 00 01
1011 Kwarc 0,9 do 3MHz  01 10 11
1100 Rezonator cer. 3 do 8MHz 10 00 01
1101 Kwarc 3 do 8MHz  01 10 11
1110 Rezonator cer. 8MHz do 16MHz 10 00 01
1111 Kwarc 8MHz do 16MHz  01 10 11

Uwagi do tabeli:
* BOD – włączony „Brown-Out Detector”.
** FRP – szybko narastające napięcie zasilania.
***SRP – wolno narastające napięcie zasilania.
****0101 – w tej konfiguracji CKSEL czas startu za stanów „Power-down” i „Power-save” jest wydłużony (Tabela 7-7).
***full swing – zwiększona wartośc międzyszczytowa oscylacji na XTAL2, prawie równa napieciu zasilania. W tym trybie mikrokontroler pobiera wiekszy prąd. Zwiększona odpornośc generatora na zakłócenia. Sygnał z XTAL2 może być użyty jako zewnętrzny generator dla drugiego mikrokontrolera.

%d blogerów lubi to: