ATmega16 i ATmega32

Bity konfiguracyjne  ATmega16 i ATmega32

Trochę gotowców dla różnych ustawień


Fabryczne ustawienia „Fuse Low Byte” w ATmega16 to :
11100001 – dwójkowo
E1 – szesnastkowo

 • BODLEVEL – Wybór progu napięcia przy którym działa BOD
 • BODEN – włączenie „Brown out detector”
 • SUT1 – drugi bit wyboru czasu uruchomienia mikrokontrolera
 • SUT0 – pierwszy bit wyboru czasu uruchomienia mikrokontrolera – fabrycznie włączony
 • BODEN – włączenie „Brown out detector”
 • Bity CKSEL0….CKSEL3 służą do wyboru źródła sygnału zegarowego kontrolera


Fabryczne ustawienia „Fuse High Byte” w ATmega16 to :
10011001 – dwójkowo
99 – szesnastkowo

 • OCDEN – Zezwolenie na debugowanie programu w kontrolerze.
 • JTAGEN – Włączenie interfejsu JTAG (PORTC). Fabrycznie włączony przez co część portu C (PC2, PC3, PC4 i PC5) jest zarezerwowana dla tego interfejsu.
 • SPIEN – Zezwolenie na programowanie szeregowe. Fabrycznie włączone. Wyłączenie tego bitu blokuje możliwość programowania szeregowego.
 • CKOPT – Przełącznik opcji generatora
 • EESAVE – Zachowywanie zawartości EEPROM przy zapisie do pamięci mikrokontrolera.
 • BOOTSZ1 – Wielkość pamięci przeznaczona dla kodu „Boot Loader’a”
 • BOOTSZ0 – Wielkość pamięci przeznaczona dla kodu „Boot Loader’a”
 • BOOTRST – jeśli zaprogramowany (0), to restart rozpocznie się od „Boot Loader’a”
Wartość
CKSEL3..0
ATmega16/32
Źródło sygnału zegarowego
SUT1..0
dla BOD
SUT1..0
dla FRP
SUT1..0
dla SRP
Uwagi
0000 Zewnętrzny generator  OSTROŻNIE !  00 01 10
0001 Wewnętrzny generator na 1MHz 00 01 10 CKOPT=1
0010 Wewnętrzny generator na 2MHz  00 01 10 CKOPT=1
0011 Wewnętrzny generator na 4MHz 00 01 10 CKOPT=1
0100 Wewnętrzny generator na 8MHz 00 01 10 CKOPT=1
0101 Zewnętrzny generator RC poniżej 0,9MHz  00 01 10
0110 Zewnętrzny generator RC 0,9 do 3MHz  00 01 10
0111 Zewnętrzny generator RC 3 do 8MHz  00 01 10
1000 Zewnętrzny generator RC 8 do 12MHz  00 01 10
1001 Kwarc zegarkowy 32,768kHz 00 00 01 ****CKOPT=0
1010 Rezonator cer. 0,9 do 3MHz  10 11 01
1011 Kwarc 0,9 do 3MHz  01 10 11
1100 Rezonator cer. 3 do 8MHz 10 11 01
1101 Kwarc 3 do 8MHz  01 10 11
1110 Rezonator cer. 8MHz i więcej 10 11 01 CKOPT=0
1111 Kwarc 8MHz i więcej  01 10 11 CKOPT=0

Uwagi do tabeli:
* BOD – włączony „Brown-Out Detector”
** FRP – szybko narastające napięcie zasilania
***SRP – wolno narastające napięcie zasilania
****CKOPT – w tym przypadku CKOPT powoduje dołączenie wewnętrznych kondensatorów do kwarcu.  Zewnętrzne kondensatory są niepotrzebne.

Trochę gotowców dla różnych ustawień

Kolorem fioletowym zanaczyłem bity zmienione w stosunku do ustawień fabrycznych.

Kwarc 8 do 16 MHz, wyłączony JTAGEN,  wolno narastające napięcie zasilania.

hfuse; JTAGEN wyłączony, zwiększona amplituda drgań (CKOPT=0)
Szesnastkowo (0x) C 9
Zapis w stylu
PonyProg’a
Wartość bitu 1 1 0 0 1 0 0 1
Opis bitu OCDEN JTAGEN SPIEN CKOPT EESAVE BOOTSZ1 BOOTSZ0 BOOTRST
lfuse; 8-16MHz, „Slow Rising Power” (SUT1..0=11)
Szesnastkowo (0x) F F
Zapis w stylu
PonyProg’a
Wartość bitu 1 1 1 1 1 1 1 1
Opis bitu BODLEVEL BODEN SUT1 SUT0 CKSEL3 CKSEL2 CKSEL1 CKSEL0

Kwarc od 3 do 8MHz, wyłączony JTAGEN,  wolno narastające napięcie zasilania.

hfuse; JTAGEN wyłączony,  (CKOPT=1)
Szesnastkowo (0x) D 9
Zapis w stylu
PonyProg’a
Wartość bitu 1 1 0 1 1 0 0 1
Opis bitu OCDEN JTAGEN SPIEN CKOPT EESAVE BOOTSZ1 BOOTSZ0 BOOTRST
lfuse; 3-8MHz, „Slow Rising Power” (SUT1..0=01)
Szesnastkowo (0x) F F
Zapis w stylu
PonyProg’a
Wartość bitu 1 1 1 1 1 1 1 1
Opis bitu BODLEVEL BODEN SUT1 SUT0 CKSEL3 CKSEL2 CKSEL1 CKSEL0

Kwarc zegarkowy 32,768kHz, wyłączony JTAGEN,  wolno narastające napięcie zasilania.

hfuse; JTAGEN wyłączony; włączone wewnętrzne kondensatory  (CKOPT=0)
Szesnastkowo (0x) C 9
Zapis w stylu
PonyProg’a
Wartość bitu 1 1 0 0 1 0 0 1
Opis bitu OCDEN JTAGEN SPIEN CKOPT EESAVE BOOTSZ1 BOOTSZ0 BOOTRST
lfuse; 32,768kHz, „Slow Rising Power” (SUT1..0=01)
Szesnastkowo (0x) D 9
Zapis w stylu
PonyProg’a
Wartość bitu 1 1 0 1 1 0 0 1
Opis bitu BODLEVEL BODEN SUT1 SUT0 CKSEL3 CKSEL2 CKSEL1 CKSEL0

Wewnętrzny generator 1MHz, wyłączony JTAGEN

hfuse; JTAGEN wyłączony
Szesnastkowo (0x) D 9
Zapis w stylu
PonyProg’a
Wartość bitu 1 1 0 1 1 0 0 1
Opis bitu OCDEN JTAGEN SPIEN CKOPT EESAVE BOOTSZ1 BOOTSZ0 BOOTRST
lfuse; Generator wewnętrzny 1MHz; „Slow Rising Power” (SUT1..0=10)
Szesnastkowo (0x) E 1
Zapis w stylu
PonyProg’a
Wartość bitu 1 1 1 0 0 0 0 1
Opis bitu BODLEVEL BODEN SUT1 SUT0 CKSEL3 CKSEL2 CKSEL1 CKSEL0

Wewnętrzny generator 2MHz, wyłączony JTAGEN

Tabelka „hfuse’ jak dla „Wewnętrzny generator 1MHz, wyłączony JTAGEN”

lfuse; Generator wewnętrzny 1MHz; „Slow Rising Power” (SUT1..0=10)
Szesnastkowo (0x) E 2
Zapis w stylu
PonyProg’a
Wartość bitu 1 1 1 0 0 0 1 0
Opis bitu BODLEVEL BODEN SUT1 SUT0 CKSEL3 CKSEL2 CKSEL1 CKSEL0

Wewnętrzny generator 4MHz, wyłączony JTAGEN

Tabelka „hfuse’ jak dla „Wewnętrzny generator 1MHz, wyłączony JTAGEN”

lfuse; Generator wewnętrzny 1MHz; „Slow Rising Power” (SUT1..0=10)
Szesnastkowo (0x) E 3
Zapis w stylu
PonyProg’a
Wartość bitu 1 1 1 0 0 0 1 1
Opis bitu BODLEVEL BODEN SUT1 SUT0 CKSEL3 CKSEL2 CKSEL1 CKSEL0

Wewnętrzny generator 8MHz, wyłączony JTAGEN

Tabelka „hfuse’ jak dla „Wewnętrzny generator 1MHz, wyłączony JTAGEN”

lfuse; Generator wewnętrzny 1MHz; „Slow Rising Power” (SUT1..0=10)
Szesnastkowo (0x) E 4
Zapis w stylu
PonyProg’a
Wartość bitu 1 1 1 0 0 1 0 0
Opis bitu BODLEVEL BODEN SUT1 SUT0 CKSEL3 CKSEL2 CKSEL1 CKSEL0

 

%d blogerów lubi to: